Ungdomsträning Hacktorp

Samling vid gångbron över Nynäsvägen vid Hacktorp. Det finns ingen parkering i omedelbar anslutning till bron, men man kan parkera t ex på Rosenvägen.    

10-mila Nynäshamn

10-mila på hemmaplan vid Kvarnängen. Se 10mila.se