I samband med årsmötet 2022 så avser vi ta beslut på att ändra verksamhetsåret till kalender år, dvs 1/1 – 31/12. Detta innebär att årsmötet kommer att hållas i januari och innevarande verksamhetsår består av 14 månader.